Koiran kipua tulee hoitaa

Koiran kipua voidaan hoitaa eri tavoin. Alla on kerrottu lyhyesti sekä lääkehoidon että lääkeettömän hoidon mahdollisuuksista

Lääkehoito

Koiran kipulääkityksen aloittamisesta, lääkityksen vaihtamisesta tai sen lopettamisesta päättää aina eläinlääkäri. Joskus sopivaa lääkettä joudutaan etsimään kokeilemalla useampaa eri vaihtoehtoa. Erityisesti pitkäaikaiset eli krooniset kiputilat vaativat usein säännöllistä, joskus jopa koiran loppuelämän kestävää lääkehoitoa ja seurantaa. Tällöin tavoitteena on etsiä pienin mahdollinen lääkeannos, jolla kivut saataisiin pysymään poissa.

Tulehduskipulääkkeet

Koiran kivunlievityksen tärkein apu on usein tulehduskipulääke. Tulehduskipulääkkeet ovat niin sanottuja NSAID-lääkkeitä. Niillä on tulehdusta rauhoittava, kipua lievittävä ja kuumetta alentava vaikutus. Tulehduskipulääkkeisiin päädytään usein silloin, jos kivun taustalla on jokin tulehduksellinen sairaus, kuten nivelrikko. Ne lievittävät kipua ja elimistössä jylläävää tulehdusreaktiota. Tulehduskipulääkkeet ovat tehokkaita kivunlievittäjiä, jotka oikein käytettynä ovat hyvin siedettyjä.

Tulehduskipulääkkeitä käytettäessä kannattaa muistaa seuraavat seikat:

 • Käytä koiralle vain ja ainoastaan eläimille tarkoitettuja tulehduskipulääkkeitä. Ne ovat reseptivalmisteita. Ihmisille tarkoitetut kipulääkkeet saattavat olla pahimmillaan koiran henkeä uhkaavia. Yleinen haittavaikutus on vatsahaava, mutta myös munuaiset voivat vaurioitua vakavasti. Varsinkin ibuprofeeni on koiralle vaarallinen.
 • Noudata annostuksessa eläinlääkärin ohjeita. Annosta ei saa suurentaa eikä annostiheyttä lisätä ilman hänen lupaansa.
 • Kahta eri tulehduskipulääkettä ei pidä antaa samaan aikaan
 • Lääkitystä ei pidä lopettaa ilman eläinlääkärin ohjeistusta. Vaikka tulehduskipulääkkeet vaikuttavat nopeasti ja koiran voinnissa suurin parannus tapahtuu yleensä pian hoidon aloituksen jälkeen, lukuisat tutkimukset osoittavat koiran kivun tason lievenevän jopa kuukausia lääkkeen aloituksen jälkeen.

Tulehduskipulääkkeitä on erilaisia, mutta teholtaan ja siedettävyydeltään eläimille tarkoitetut lääkkeet ovat samankaltaisia. Eroja on lähinnä annostuksissa (päivittäin tai kuukausittain anto) ja eri annosmuodoissa (tabletti, makutabletti, nestemäinen lääke).

Muut kipulääkkeet

Keskushermostoon vaikuttavia kipulääkkeitä, kuten opioideja, käytetään, kun tulehduskipulääkkeiden kipua hillitsevä vaikutus ei yksin riitä tai kun tulehduskipulääkkeitä ei voida käyttää. Opioidit ovat voimakkaampia kipulääkkeitä kuin tulehduskipulääkkeet. Niitä käytetään esimerkiksi vakavan, usein akuutin kirurgisen tai traumaperäisen kivun hoidossa. Opioidit vaikuttavat keskushermostoon ja saattavat aiheuttaa koiralle tokkuraisuutta.

Kipu herkistää kivun aistimiselle ja jatkuva kipuärsyke voimistaa kivun tuntemusta. Tämän vuoksi kroonisen kivun, kuten nivelrikon, hoidossa käytetään tarvittaessa lääkkeitä, jotka vaikuttavat kivun aistimiseen keskushermostossa. Yleisimmin käytettyjä näistä lääkkeistä ovat amantadiini ja gabapentiini.

Lääkityksen mahdolliset haittavaikutukset

Kuten ihmisille tarkoitetuilla lääkevalmisteilla, myös koirien lääkkeillä on haittavaikutuksia. Tyypillisimpiä ovat mahan ärsytys ja oksentelu. Jos haittavaikutuksia ilmenee, lääkitys lopetetetaan heti ja otetaan yhteyttä hoitavaan eläinlääkäriin. Sopivan lääkityksen löytymisessä saattaa mennä aikaa ja usean eri vaihtoehdon kokeilu voi olla tarpeellista ennen sopivan lääkityksen löytymistä.

Jos koira tarvitsee säännöllistä kipulääkitystä, on koiran munuais- ja maksa-arvojen ajoittainen tarkistaminen suotavaa. Kroonisessa kivunhoidossa on hyvä muistaa myös lääkehoitoa tukevat kotikonstit.

Kipulääkkeet leikkauksen yhteydessä

Aiemmin ajateltiin, ettei koiralle pidä antaa kipulääkettä leikkauksen jälkeen, jotta se osaisi varoa kipeää kohtaa. Näin ei pidä menetellä. Asianmukaisen ja riittävän kipulääkityksen saanut eläin toipuu lääkitsemätöntä koiraa nopeammin.

Leikkauksesta aiheutuvan kivun hoito aloitetaan jo ennen leikkausta. Ennen toimenpidettä annettu lääkitys johtaa yleensä parempaan hoitotulokseen kuin toimenpiteen jälkeen annettu vastaava lääkitys. Toimenpiteestä riippuen kivunlievitystä voidaan jatkaa muutaman vuorokauden ajan leikkauksen jälkeen. Yleensä käytetään tulehduskipulääkettä.

Muista turvallisuus

Tietyt turvallisuussäännöt on syytä muistaa lääkkeiden käytössä ja säilytyksessä:

Lääkkeet tulee aina säilyttää poissa koiran ja lasten ulottuvilta.

 • Ihmisten kipulääkkeet eivät sovi koiralle. Varsinkin ibuprofeeni on koiralle vaarallinen.
 • Suurin osa koiran kipulääkkeistä ei sovi kissalle.
 • Noudata aina eläinlääkärin antamia ohjeita.

Kirurgiset hoidot

Joidenkin kipua aiheuttavien sairauksen hoitona voi olla kirurginen toimenpide. Tyypillinen esimerkki on vaikeasta nivelrikosta oireileva koira, jolle muut lääkkeelliset ja lääkkeettömät hoidot eivät tuo apua. Lonkka- polvi ja kyynärnivelen nivelrikoissa nivel voidaan korvata tekonivelellä. Tähystystekniikalla tehty nivelen puhdistus saattaa myös joskus olla tarpeen. Kirurgista hoitoa harkittaessa on hyvä pohtia taloudellisia tekijöitä sekä toimenpiteeseen liittyviä riskitekijöitä. Monelle vaikeasta nivelrikosta kärsivälle koiralle kirurginen hoito voi tuoda merkittävän parannuksen.

Lääkkeettömät hoidot

Paras kivun hoito on se, että kivun syy poistetaan tai sitä vähennetään. Ennen lääkehoidon aloittamista kannattaa miettiä, mitä koiran elämässä voidaan muuttaa, jotta sen olo olisi parempi. On väärin esimerkiksi alkaa hoitaa vakavasti ylipainoisen koiran nivelrikkoa kipulääkkeillä, jollei ensin huolehdita sen painonhallinasta.

Kroonisesti kipeän koiran arkea voi auttaa erilaisin kotona tehtävin toimenpitein. Eläinlääkäri voi suositella näitä toimia myös akuuteissa kiputiloissa.

Huolehdi koiran painosta, sillä ylipaino on iso riskitekijä varsinkin nivelrikkoa sairastavilla koirilla. Ruokailun avuksi ja sitä helpottamaan voi hankkia korotettuja ruoka- ja juoma-astioita sekä maton tai muun liukuesteen koiran tassujen alle. Voit muutenkin peittää liukkaita lattiapintoja matoilla liukastumisen estämiseksi. Pehmeä makuualusta puolestaan vähentää kipeään kohtaan kohdistuvaa painetta.

Kiinnitä huomiota liikuntaan, sillä se on tärkeää myös kipeälle koiralle. Rauhalliset, usein toistuvat lenkit talutushihnassa soveltuvat sille parhaiten. Vältä juoksemista, hyppyjä tai muita rajuja liikkeitä. Vältä myös koiran turhaa kävelyttämistä portaissa. Voit estää koiran pääsyn portaisiin esimerkiksi turvaportin avulla. Matkustaessa voit helpottaa koiran siirtymistä autoon erityisten ramppien avulla.

Eläinlääkäri voi suositella koiralle erilaisia lääkkeettömiä hoitoja, joista voi olla apua kivunlievityksessä. Tällaisia ovat:

 • Erityisruokavalio
 • Ravintolisät, kuten ruston rakennusaineita sisältävät ravintolisät ja omega-3-rasvahapot
 • Fysioterapia
 • Hydroterapia
 • Hieronta
 • Akupunktio
 • Laserhoidot

 


Lähteet:
Hellyer, I. Rodan ym. AAHA/AAFP pain management guidelines for dogs and cats. Journal of the American Animal Hospital Association 2007;43:235-248.
P.D.MacFarlane, A.S. Tute ym. Therapeutic options for the treatment of chronic pain in dogs. Journal of Small Animal Practice (2014)55,127-134.DOI: 10.1111/jsap.12176.
J.K. Rychel. Diagnosis and Treatment of Osteoarthritis. 2010.