Kipeä koira – mutta miksi?

Lemmikkisi voi kokea kipua monista syistä. Kipua aiheuttavat sekä sairaudet että tapaturmat.

Kivun eri muodot

Kipu voidaan jakaa lyhytkestoiseen eli akuuttiin kipuun ja pitkäkestoiseen eli krooniseen kipuun.

Akuutin kivun taustalla on usein selvä syy, kuten haavan tai revähdyksen aiheuttama kudosvaurio. Myös leikkaukset aiheuttavat akuuttia kipua. Akuutti kipu kestää pisimmillään muutaman viikon ja lakkaa itsestään, kun kivun aiheuttaja on poistunut. Sillä on elimistöä suojaava merkitys, sillä se varoittaa mahdollisesta etenevästä kudosvauriosta. Akuutti kipu on yleensä helppo huomata. Sen oireet ilmaantuvat nopeasti ja ovat siksi helposti havaittavissa.

Jos kipu jatkuu yli kolme kuukautta, voidaan puhua kroonisesta kivusta. Krooniselle kivulle ei ole olemassa selviä tuntomerkkejä. Käyttäytymismuutokset saattavat olla hyvin pieniä ja ilmaantua hitaasti. Joskus kipu on saattanut jatkua niin pitkään, että omistaja pitää koiransa kipuoireita normaalina käytöksenä.

Krooninen kipu on pikemminkin sairaus kuin oire. Sitä aiheuttavat esimerkiksi nivelrikko, ihotulehdukset, korvatulehdus ja kasvaimet. Myös geneettiset tekijät voivat vaikuttaa kivun kroonistumiseen. Nimensä mukaisesti krooninen kipu on pitkään jatkuva tila, joka hoitamattomana saattaa johtaa kiputunnon herkistymiseen. Tällöin täysin normaalit ärsykkeet laukaisevat koirassa kipusignaalin, ja jo pelkkä kosketus saattaa tuntua kivuliaalta. Kroonista kipua onkin hoidettava aktiivisesti ja hoito tulisi aloittaa mahdollisimman nopeasti.

Koiran kipumekanismien jaottelu

Kudosvauriokipua eli nosiseptista kipua esiintyy vammojen yhteydessä. Nosiseptiivista kipua aiheuttavat tulehdukset, kudoksen hapenpuute ja kasvaimet.

Sisäelinkipu eli viskeraalinen kipu on vaikeampi havaita kuin tuki- ja liikuntaelinten tai pintakudosten kipu. Lievä sisäelinkipu aiheuttaa vain käytöksen muuttumista. Voimakkaan sisäelinkivun seurauksena koira voi asettua epätavalliseen asentoon helpottaakseen vatsan alueen kipua. Sisäelinkipu voi johtua esimerkiksi vatsalaukun ja suolen limakalvon haavautumista.

Hermovauriokipu eli neuropaattinen kipu on kroonista kipua. Siinä ongelmana on itse hermojärjestelmä. Hermosolut herkistyvät reagoimaan sellaisiinkin ärsykkeisiin, jotka normaalisti eivät tuota kipua. Hermovauriokipu on usein monen eri tekijän summa ja voi johtua esimerkiksi selkäydinvammasta.

Koira voi myös kokea psyykkistä eli psykogeenista kipua. Tällöin masennus, pelko ja avuttomuus aiheuttavat, pahentavat tai ylläpitävät kiputilaa.

Idiopaattinen kipu puolestaan tarkoittaa, ettei kivun syy ole selvinnyt.

Kiputuntemus vaihtelee lievästä sietämättömään. Alla olevassa taulukossa listataan eri sairauksia niiden aiheuttaman kivun voimakkuuden mukaan. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että kiputuntemus on koiralla, kuten ihmiselläkin, yksilöllinen.

Kipu_taulukko-01

 

Lataa itsellesi opas koiran kivusta

Koiran kipu -oppaita on myös jaossa eläinlääkäriasemilla. Se sisältää perustietoa koiran kivun hoidosta ja kivun mahdollisista merkeistä, joita lemmikistä kannattaa tarkkailla.

linkki_joiran_kipu_esite-01


Lähteet:
AAHA/AAFP pain management guidelines for dogs and cats Journal of Feline Medicine and Surgery (2007) 9, 466e480 doi:10.1016/j.jfms.2007.09.001
Guidelines for recognition, assessment and treatment of pain. Journal of Small Animal Practice © 2014 WSAVA
http://www.kennelliitto.fi/tunnistatko-koirasi-kivun